سانگ اچ کیم

سانگ اچ کیم

سانگ اچ کیم نویسنده معتبر بین المللی 20 کتاب هنرهای رزمی است که شامل استقبال گسترده Vital Point Strikes و آثار کلاسیک Ultimate Flexibility ، Ultimate Fitness through Martial Arts ، هنرهای رزمی بعد از 40 ، استراتژی رزمی و آموزش هنرهای رزمی می شود. کتاب جدید او Mindful Movement: Mastering Your Hidden Energy در Amazon.com در دسترس است.

کتاب های سانگ اچ کیم