آرتی نپ

آرتی نپ

آرتی نپ نویسنده آمریکایی نویسنده 40 اثر ادبی منتشر شده برای کودکان است که شامل کتاب ، فیلم ، داستان و شعر است. داستانهای فرزندان وی در چندین کتاب درسی توسط Orient BlackSwan ، انتشارات دانشگاه آکسفورد ، آموزش پیرسون و موسسه چارت در ژاپن و سایر موارد به نمایش درآمده است.

کتاب های آرتی نپ

لاک پشت سبز