پتی میرز گراس

پتی میرز گراس

پتی میرز گراس دارای مدرک کارشناسی در رشته عدالت کیفری از دانشگاه S. FL است. وی پس از خدمت بیش از دوازده سال از اداره پلیس سن پترزبورگ فلوریدا بازنشسته شد. او در پنج سال گذشته خود در برنامه های ابتکاری ، ایمنی تعاملی و عزت نفس ویژه کودکان پیش دبستانی تخصص داشت. او اکنون کتاب می نویسد و به کودکان در هر سنی آموزش می دهد. پاتی همچنین به معلمان در کارگاه ها آموزش می دهد و در سمینارها به والدین مشاوره می دهد. او به دنبال رویای خود برای نجات جان کودکان است.

کتاب های پتی میرز گراس

ایمنی در خانه