آلن دروموند

آلن دروموند

نویسنده/تصویرگر آلن دراموند در کالج رویال هنر تحصیل کرد. کتابهای متعدد او شامل "قلع لیزی" ، کتاب افتخار زمین سبز است. او در ساوانا ، جورجیا زندگی می کند ، جایی که وی رئیس تصویرگری در کالج هنر و طراحی ساوانا است.

کتاب های آلن دروموند

جزیره ی انرژی