جیل گیبونز

جیل گیبونز

 جیل گیبونز، نویسنده و تصویرگر آمریکایی کتاب‌های کودکان و نوجوانان است که بیشتر آنها غیرداستانی هستند. او کار خود را به عنوان یک گرافیست برای تلویزیون آغاز کرد، اما در دهه 1970 به نوشتن و طراحی کتاب های کودک روی آورد.

کتاب های جیل گیبونز

بازیافت برای کودکان