الیزابت داسه

الیزابت داسه

الیزابت داوست با بازی با تعداد زیادی آجر LEGO بزرگ شد. او اولین کتاب LEGO خود را در سال 2009 ، با عنوان LEGO Star Wars- Visual Dictionary ویرایش کرد ، که بیش از یک میلیون نسخه فروش داشت. اولین کتاب LEGO که او نوشت LEGO هری پاتر ساخت جهان جادویی بود که جزء پرفروش ترین شماره های نیویورک تایمز بود.

کتاب های الیزابت داسه

هواپیماها