دوگ پیترسون

دوگ پیترسون

دوگ پیترسون نویسنده 74 کتاب از جمله شش رمان تاریخی برنده مدال طلا است. او همچنین نویسنده بیش از 40 کتاب برای مجموعه محبوب VeggieTales است و بیش از 35 سال نویسنده دانشگاه ایلینوی بوده است. "شیطان دیکسی" کتاب 2 از مجموعه جنگ داخلی داگ پترسون است.

کتاب های دوگ پیترسون

کی بود، کی بود، من نبودم!