جمشید سهرابی

جمشید سهرابی

جمشید سهرابی نویسنده و تحلیل گر اقتصادی متولد سال 1353 می باشد.

کتاب های جمشید سهرابی