ایمره کرتیس

ایمره کرتیس

ایمره کرتس نویسنده اهل مجارستان برندهٔ جایزه نوبل ادبیات ۲۰۰۲. از مهم ترین آثار او می توان به رمان «بی سرنوشت» اشاره کرد. رد پای تجربیات و مشاهدات کرتس در اردوگاه بوخن والد را می توان به خوبی در این رمان دید که معروف ترین اثر او نیز محسوب می شود. او مجموعا ۱۳ سال از عمر خود را صرف نوشتن این رمان کرد. «بی سرنوشت» یکی از تأثیرگذارترین و دردناک ترین آثار ادبی در بارهٔ فاجعه هولوکاست است.ایمره کرتس در۱۹۹۰با رمان «دعای کدیش برای کودکی که متولد نشد» به شهرت رسید؛ کدیش، دعایی است که یهودیان برای مرده می خوانند، و در رمان، دعایی است که او برای فرزندی قرائت می کند که حاضر نیست به دنیایی بیاورد که اجازه برپایی اردوگاه های مرگ را داده است.
جایزه نوبل ادبیات
برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 2002

:: به دلیل خلق آثاری که از تجارب شکننده ی بشر در برابر خودکامگی بی رحمانه ی تاریخ حمایت می کند. ::

کتاب های ایمره کرتیس

بی سرنوشتی


بیرق انگلیس