آلن برگالا

آلن برگالا

آلن برگالا، منتقد فیلم، پژوهشگر و فیلمنامه نویس و کارگردان فرانسوی 1943 است.

کتاب های آلن برگالا

آشنایی با لوئیس بونوئل