هشام خطیب

هشام خطیب

دکتر هشام خطیب سیاستمدار، روشنفکر و اقتصاددان با شهرت بین المللی و مشاور بسیاری از سازمان های داخلی و بین المللی است. او پست های متعددی داشت. او وزیر انرژی، آب و برنامه ریزی در بسیاری از کابینه های اردن بود. او اکنون رئیس کمیته مدیریت مجمع اندیشه عرب، نایب رئیس افتخاری شورای جهانی انرژی و عضو بسیاری از کمیته های بین المللی و منطقه ای در زمینه انرژی، محیط زیست و فناوری، از جمله کمیسیون علم و فناوری سازمان ملل متحد، فدراسیون جهانی است. دانشمندان و انجمن مطالعات شرق عرب. او در اردن، اندونزی، ایتالیا، اتریش، سوئد و واتیکان نشان داده شده است. دکتر هشام خطیب مدت ها در شهر بیت المقدس زندگی می کرد. او میراث تاریخی و فرهنگی فلسطین را به خوبی می شناسد. شکوه و زیبایی چشم انداز آن به خوبی در مجموعه او ثبت شده است که ساخت آن بیش از 30 سال طول کشید. با توجه به این سفر، او اکنون چیزی شبیه یک موزه خصوصی دارد، با صد و پنجاه نقاشی، صد کتاب سفر، بیست کتاب بشقاب با ارزش، و ده ها نقشه و عکس از اورشلیم از بیش از 3000 عکس اصلی قرن نوزدهمی. و همچنین سنگ نگاره ها و نقاشی های آبرنگ.

کتاب های هشام خطیب