رزماری تامپسون

رزماری تامپسون

دکتر رزماری تامپسون یک مشاور حرفه ای دارای مجوز، مشاور دارای گواهی ملی و یک مشاور مدرسه دارای گواهینامه ملی است. او تجربه زیادی در کار با کودکان، نوجوانان و بزرگسالان دارد. دکتر تامپسون در سیستم مدارس دولتی کار می‌کرد که پایگاهی غنی برای کار فعلی‌اش در حمایت از کودکان تا مدیریت مدرسه برای او فراهم کرد. دکتر تامپسون در دو دهه گذشته دوره های آموزشی مشاور را در سطح دانشگاه تدریس کرده و همچنین یک مطب خصوصی را حفظ کرده است. او همچنین 12 کتاب درسی در زمینه مشاوره و روان درمانی منتشر کرده است. اساسا "او پیاده روی می کند و از بسیاری از تجربیات غنی زندگی و حرفه ای صحبت می کند".

کتاب های رزماری تامپسون

نظریه ها و فنون مشاوره