کلی جیمزکلارک

کلی جیمزکلارک

کلی جیمز کلارک (متولد 3 مارس 1956) فیلسوف آمریکایی است که به دلیل فعالیت در فلسفه دین، علم و دین و علم شناختی دین مورد توجه قرار گرفت. وی در حال حاضر عضو ارشد پژوهشی در موسسه بین ادیان کافمن و استاد دانشگاه ایالتی گرند ولی در گرند رپیدز میشیگان است.

کتاب های کلی جیمزکلارک

بازگشت به عقل