پیتر کلیتون

پیتر کلیتون

پیتر آ. کلیتون، باستان شناس و سکه شناس بریتانیایی و سردبیر سابق انتشارات موزه بریتانیا است. کلایتون در مورد دنیای باستان و به ویژه مصر باستان مطالب زیادی نوشته است و تعدادی کتاب برای کودکان تولید کرده است. کلایتون یکی از اعضای کمیته ارزیابی گنج دولت بریتانیا است.

کتاب های پیتر کلیتون