سیوان بالسلو

سیوان بالسلو

سیوان بالسلو مدرس دپارتمان مطالعات اسلامی و خاورمیانه در دانشگاه عبری اورشلیم است. او از دانشگاه تل آویو، عضو آکادمی پولونسکی برای مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی در موسسه ون لیر اورشلیم بود. او همچنین دو کتاب فروغ فرخزاد شاعر ایرانی را از فارسی به عبری ترجمه کرده است.

کتاب های سیوان بالسلو

مردانگی ایرانی