برانت منسوار

برانت منسوار

برانت منسوار یک موسیقیدان، نویسنده و سخنران مورد علاقه برنده جایزه است. او از طریق کار خود به عنوان شریک مدیریتی با Banding People Together، به مشتریان کمک کرده تا تغییرات را انجام و تحت تأثیر قرار دهند.

کتاب های برانت منسوار

گوسفند سیاه