ارلن گریس آونز

ارلن گریس آونز

ارلن گریس اوونز به عنوان مدیر و پروفسور MSW، دانشکده مددکاری اجتماعی، دانشگاه اسپالدینگ، لوئیزویل، KY خدمت می کند. او در نقش های بالینی و اداری کار کرده است. او با تقریباً دو دهه تجربه، آموزش مددکاری اجتماعی را عرصه فعلی عمل خود می داند. او سهم قابل توجهی در بورس تحصیلی آموزش و یادگیری دارد. او مأموریت دارد تا از طریق ارتقاء سلامتی/مراقبت از خود، بر فرهنگ حرفه تأثیر مثبت بگذارد. راهبردهای مورد علاقه خودمراقبتی شامل سفر، یوگا، پیاده روی، مطالعه و تمرین قانون شماره 6 است (یعنی خودتان را آنقدر جدی نگیرید!).

کتاب های ارلن گریس آونز

الفبای خود مراقبتی