مالی هسکل

مالی هسکل

مالی هسکل نویسنده، نظریه‌پرداز و منتقد فمینیست سینما متولد 1939 است. تأثیرگذارترین کتاب او از از تکریم تا تجاوز: تلقی از زنان در فیلم‌ها نام دارد. او این کتاب را در سال ۱۹۷۴ به چاپ رساند و نسخهٔ تجدید نظرشده‌ای از آن‌را در سال ۱۹۸۷ دوباره چاپ کرد. او همسر اندرو ساریس نظریه‌پردازان آمریکایی و و بنیانگذار نظریهٔ مؤلف در آمریکاست.

کتاب های مالی هسکل