بلانکا الوارز

بلانکا الوارز

بلانکا آلوارز گونزالس روزنامه نگار، نویسنده و شاعر اسپانیایی بود. آثار او شامل شعر، رمان و مقاله و همچنین ادبیات کودکان و نوجوانان بود.

کتاب های بلانکا الوارز