آناهیتا مقبلی

آناهیتا مقبلی

دکتر آناهیتا مقبلی متولد سال 1346، مدیر گروه ارتباط تصویری دانشگاه پارس می باشد.

کتاب های آناهیتا مقبلی

هندسه نقوش


1000 نقوش تزئینی


تاریخ هنر


طراحی نشانه