جان اچ. هایس

جان اچ. هایس

جان اچ. هایس(1934 - 2013)، نویسنده‌ی آمریکایی و از مهم‌ترین مفسران و فیلسوفان الهیات مسیحی است.

کتاب های جان اچ. هایس

تفسیر بایبل