جولیا هیبرلین

جولیا هیبرلین

جولیا هیبرلین نویسنده پرفروش‌ترین کتاب‌های بین‌المللی سوزان‌های چشم سیاه، ارواح کاغذی، وهمه  ما در تاریکی یکسانیم، جدیدترین رمان جنایی او در منظره‌ای بد تگزاس، جایی که او بزرگ شد، می‌گذرد. آثار هیجان‌انگیز روان‌شناختی او، که همگی در ایالت او اتفاق می‌افتند، به بیش از بیست کشور فروخته شده‌اند

کتاب های جولیا هیبرلین

همه ما در تاریکی یکسانیم