کریستی هیل

کریستی هیل

کریستی هیل تصویرگر هر دو عروسک الیزابت و مامان الیزابت، و همچنین تعداد زیادی کتاب دیگر برای کودکان است. او پس از 17 سال زندگی در شهر نیویورک، اخیراً به همراه خانواده به خانه مادری خود در پالو آلتو، کالیفرنیا بازگشت.

کتاب های کریستی هیل

رویاهایت را بساز