ماردل مک کاسکی شپلی

ماردل مک کاسکی شپلی

ماردل مک‌کاسکی شپلی، استاد گروه طراحی و تجزیه و تحلیل محیطی و معاون مدیر مؤسسه آینده‌های سالم در دانشگاه کرنل است. دکتر شپلی تالیف/نویسنده پنج کتاب است که اخیراً «طراحی برای مراقبت‌های حیاتی» (2009)، «ارزیابی تسهیلات بهداشتی برای متخصصان طراحی» (2010) و «طراحی برای مراقبت‌های ویژه کودکان و نوزادان» (2014) است. برای تقویت پیوند بین تحقیق و عمل، دکتر شپلی به مدت 25 سال در بخش حرفه ای، تمام وقت و پاره وقت کار کرده است. او بنیانگذار ART+Science، مشاوران تحقیقات طراحی است.

کتاب های ماردل مک کاسکی شپلی