آرماندو میلانی

آرماندو میلانی

آرماندو میلانی یک طراح گرافیک ایتالیایی تحسین شده بین المللی، برادر بزرگتر مائوریزیو میلانی است. از سال 1959 تا 1963 او در مدرسه Umanitaria در میلان - که در آن زمان مشهورترین مدرسه طراحی گرافیک در ایتالیا بود - زیر نظر آلبه اشتاینر، یکی از پیشگامان طراحی گرافیک ایتالیا، تحصیل کرد.

کتاب های آرماندو میلانی

از چشم تا قلب