الساندرو جوانلی

الساندرو جوانلی

الساندرو جوانلی در فلورانس ایتالیا متولد شده است. او در دانشگاه فلورانس ، دانشگاه لندن و دانشگاه مریلند کالج پارک ، فلسفه خوانده است و در زیبایی شناسی و فلسفه هنر تخصص دارد. از جمله علاقه هایش به فلسفه ادبیات و فلسفه هنرهای تجسمی است ، همچنین بررسی نقاط مشترکی بین ارزش هنری و ارزش های دیگر ، در مورد ماهیت تصویرگری و درگیر شدن تخیل با روایت ها از فعالیت های او به شمار میرود.

کتاب های الساندرو جوانلی

متفکران بزرگ زیبایی شناسی