امیلی جی تامسون

امیلی جی تامسون

امیلی جی تامسون چندین سال تجربه به عنوان گزارشگر تحقیقی دارد. او وب سایت و پادکست جنایات واقعی محبوب خود را، Morbidology، با بیش از 120 هزار بارگیری در ماه دارد. او یکی از نویسندگان کتاب قتلهای حل نشده DK است که در فوریه 2019 منتشر شد و Cults Uncovered منتشر شده در فوریه 2020 است.

کتاب های امیلی جی تامسون

فرقه ها