اس جی آیو هالیدی

اس جی آیو هالیدی

با نام مستعار سوزی هالیدی S.J.I. (سوسی) هالیدی در شرق لوتیان، اسکاتلند بزرگ شد. او که همیشه طرفدار جنایات و وحشت است، داستان های کوتاه او در مکان های مختلف منتشر شده است، و او در فهرست نهایی جایزه افتتاحیه CWA Margery Allingham قرار گرفت.

کتاب های اس جی آیو هالیدی

وایولت