چین نینگ چو

چین نینگ چو

چین نینگ چو مشاور تجاری چینی-آمریکایی و نویسنده پرفروش مدیریت تجارت در آسیا و حاشیه اقیانوس آرام است. چین نینگ چو، سخنران و نویسنده پرفروش کتاب های پرفروش جهان ، "بازی ذهن آسیایی" ، "چهره ضخیم ، قلب سیاه" و "هنر جنگ برای زنان" در 10 دسامبر 2009 در تایوان بر اثر سرطان درگذشت.

کتاب های چین نینگ چو

کمتر کار کن،بیشتر کسب کن