تونی آلساندرا

تونی آلساندرا

تونی الساندرا به عنوان یک استاد فارغ التحصیل سابق بازاریابی، کارآفرین اینترنتی، نویسنده کسب و کار و سخنران اصلی به موفقیت دست یافته است، دیدگاهی خیابانی و هوشمندانه در مورد تجارت در دانشگاه دارد. او نویسنده هفده کتاب از جمله "کاریزما" و "قاعده پلاتین" است.

کتاب های تونی آلساندرا