مارک گل استون

مارک گل استون

مارک گل استون (Mark Goulston) روانپزشک، مربی اجرایی و مشاور سازمان های بزرگ آمریکایی است. او مخترع و توسعه‌دهنده فرآیندی به نام همدلی جراحی است که در آن با استفاده از همدلی هدفمند و متمرکز، فرد می‌تواند به افراد نفوذ کند و آنها را از بلوک‌های عاطفی و روانی درونی که می‌تواند عملکرد، رفاه و رضایت آنها را در زندگی مختل کند، رها کند.

کتاب های مارک گل استون

فقط گوش کن