حسین مرادی مخلص

حسین مرادی مخلص

حسین مرادی مخلص متولد سال 1358، دارای دکترای تکنولوژی آموزشی ازدانشگاه علامه طباطبائی- عضو هیات علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی می باشد.

کتاب های حسین مرادی مخلص

تئاتر خلاق