گئورگ تراکل

گئورگ تراکل

گئورگ تراکل (زاده ۳ فوریه ۱۸۸۷ – درگذشته ۳ نوامبر ۱۹۱۴) شاعر اتریشی و برادر گرته تراکل پیانیست بود. او را یکی از مهم ترین اکسپرسیونیست های اتریشی می دانند. او را شاید بیشتر به خاطر شعر «گرودک» که کمی قبل از مرگش بر اثر مصرف بیش از حد کوکائین سروده بود، می شناسند.

کتاب های گئورگ تراکل

قلب شب زده ی من