ارنست گامبریچ

ارنست گامبریچ

سر ارنست هانس گامبریچ تاریخدان متولد اتریش است که بیشتر عمرش را در بریتانیا گذراند.او کتاب های زیادی دربارهٔ نقد هنر و تاریخ هنر، از جمله سرگذشت هنر (در ایران با عنوان تاریخ هنر) نوشته است. کتاب سرگذشت هنر یکی از معروف ترین کتاب ها در معرفی هنرهای تصویری است.

کتاب های ارنست گامبریچ

تاریخ جهان


تاریخ هنر


هنر و وهم


در جستجوی تاریخ فرهنگی