عبدالکریم جربزه دار

عبدالکریم جربزه دار

عبدالکریم جربزه‌دار (زادهٔ ۲۰ آذر ۱۳۳۰) نویسنده، پژوهشگر حوزه تاریخ و ادبیات ایران و مدیر انتشارات اساطیر است. او متولد شهرستان بروجرد می‌باشد. وی در زمینه داستان‌نویسی، شعر کهنه و نو قطعاتی داشته و یادداشت‌هایی نیز در زمینه تاریخ و فلسفه ایران دارد. او در آبان ماه ۱۳۹۲ به عنوان خادم پیشکسوت نشر انتخاب شد.

کتاب های عبدالکریم جربزه دار

کاوه