دانیل وایسکاف

دانیل وایسکاف

دانیل ویسکوف، دانشیار فلسفه و عضو هیئت علمی در موسسه علوم اعصاب در دانشگاه ایالتی جورجیا است. او مقالات و فصول متعددی در زمینه مفاهیم و بازنمایی ذهنی، ساختار شناخت عالی، شناخت تجسم یافته و بسط یافته، تبیین مکانیکی و عملکردی، و شیوه های مدل سازی در علوم ذهن/مغز منتشر کرده است.

کتاب های دانیل وایسکاف

مقدمه ای بر فلسفه روان شناسی