سوزت بون

سوزت بون

دکتر سوزت بون (Suzette Boon)، یک روانشناس بالینی و روان درمانگر است که در مطب خصوصی در مارسن، هلند کار می کند. او یکی از بنیانگذاران و اولین رئیس انجمن اروپایی برای مطالعه تروما و تجزیه بود.

کتاب های سوزت بون

چیرگی بر گسست ناشی از آسیب