جمشید همتی

جمشید همتی

جمشيد همتي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي؛ مدير گروه تربيت بدني به مدت 2 سال؛ رييس دانشگاه آزاد اسلامي نورآباد؛ ارائه 4 مقاله در همايش‌هاي خارج از کشور؛ ارائه و چاپ ده‌ها مقاله در همايش‌ها و نشريات علمي-پژوهشي؛ ترجمه و گرداوري 2 عنوان کتاب تخصصي تربيت بدني و علوم ورزشي.

کتاب های جمشید همتی

آناتومی انسان