هستی قنبری

هستی قنبری

هستی قنبری زاده ی سال ۱۳۷۰ کرمانشاه و تحصیل کردهی رشته ادبیات فارسی در مقطع فوق لیسانس و اکنون آموزگار دبیرستان‌های کرمانشاه است؛ وی نویسنده­ جوان پرکاری است که تاکنون پنج داستان بلند به رشتهی تحریر درآورده است.

کتاب های هستی قنبری

یادگاری