سوزان وود

سوزان وود

سو وود یک معلم یوگا با تجربه، با اتحادیه یوگا و متخصصان یوگا، و یک مربی تایجی و چیگونگ، با بیش از 35 سال تجربه است. سو یکی از بنیانگذاران مدرسه تربیت معلم فصلی یوگا، مربی سطح 5 در  فدراسیون بین المللی تایجی و چیگونگ است. سو علاقه زیادی به زندگی فصلی دارد و می آموزد که ذهن، بدن و دنیای طبیعی بزرگتر اطراف ما همه به هم مرتبط هستند.

کتاب های سوزان وود