جیسون برومیت

جیسون برومیت

جیسون برومیت ستادیار دانشکده فیزیوتراپی است. او دارای مدرک دکترا در رشته ارتوپدی و علوم ورزشی از دانشگاه راکی ​​مانتین از است. مدرک کارشناسی ارشد در فیزیوتراپی از دانشگاه پاسیفیک، و لیسانس علوم در مدیریت بازرگانی از کالج ایالتی اورگان جنوبی است. دوره های اولیه او شامل روش های درمانی، سلامت و تندرستی در فیزیوتراپی، فیزیولوژی کاربردی، ارتوپدی (ستون فقرات)، و پروژه های تحقیقاتی حرفه ای است. حوزه اولیه تحقیقات برومیت اپیدمیولوژی آسیب در ورزشکاران دانشگاهی است. سوابق بالینی وی ارتوپدی و فیزیوتراپی ورزشی است.

کتاب های جیسون برومیت