کنسلو پرتی

کنسلو پرتی

کنسلو پرتی (Consuelo Preti) استاد بخش فلسفه در کالج نیوجرسی است.

کتاب های کنسلو پرتی

کریپکی