شلومو زند

شلومو زند

شلومو زند، زاده ی 10 سپتامبر 1946، تاریخ نگار، استاد دانشگاه و نویسنده ای است که در اتریش به دنیا آمده است. زند استاد بازنشسته ی دانشگاه تل آویو است. او بیشتر به خاطر انتشار کتاب پرفروش «اختراع قوم یهود» شناخته می شود. زند اکنون در رامات آویو در تل آویو زندگی می کند.

کتاب های شلومو زند

اختراع قوم یهود