جان بایل

جان بایل

دکتر جان بایل، استادیار تربیت بدنی در دانشگاه ریدمر در آنکستر کانادا است. او بیش از 30 سال است که  علاوه بر تدریس، مربی‌گری رشته‌های مختلف ورزشی را در سطح کشوری برعهده داشته است. بایل کتاب‌های بسیاری را ویرایش و تالیف کرده است، از جمله «سازماندهی موفق مسابقات ورزشی» و «طراحی جداول مسابقات ورزشی». بایل در سال 2013، مدال جوبیلی الماس ملکه الیزابت دوم را به دلیل سهم قابل توجهی که در اولویت بخشیدن به فعالیت‌های ورزشی  در جامعه خود و در کشور داشت، دریافت کرد.

کتاب های جان بایل

طراحی جداول مسابقات ورزشی