میوکی میابی

میوکی میابی

میوکی میابه (متولد 1960) نویسنده ژاپنی ژانر داستانی است. او برنده جوایز ادبی ژاپنی متعددی از جمله جایزه یوشیکاوا ایجی برای نویسندگان جدید، جایزه یوشیکاوا ایجی برای ادبیات، جایزه شیبا ریوتارو، جایزه یاماموتو شوگورو، و جایزه نائوکی شده است. آثار او به طور گسترده ای برای فیلم، تلویزیون، مانگا و بازی های ویدیویی اقتباس شده است و به بیش از دوجین زبان ترجمه شده است.

کتاب های میوکی میابی

واتارو در سرزمین خیال 2