باب استانیش

باب استانیش

باب استانیش 25 کتاب منبع آموزشی و مقالات متعددی در مورد فرآیندهای خلاقانه و حل مسئله منتشر کرده است. نویسنده ای بسیار تخیلی و متفکر نوآور، او در سطح ملی به دلیل تلاش هایش برای ترویج تفکر خلاق کلاس درس به روش های قابل استفاده و یادگیری شناخته شده است.

کتاب های باب استانیش