سیدمحمد فدوی

سیدمحمد فدوی

سیدمحمد فدوی استاد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، متولد 1335 است. او کارشناسی گرافیک از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تهران می‌باشد. فدوی همچنین نقاش و طراح گرافیک است. 

کتاب های سیدمحمد فدوی

فنون تصویر سازی


هنر پژواک اقلیم هشتم