آر تی مولینز

آر تی مولینز

آر تی مولینز (دکتری، دانشگاه سنت اندروز). او بیش از 30 مقاله در موضوعات مختلف در الهیات فلسفی مرتبط با الگوهای خدا، فلسفه زمان، هویت شخصی، مشکل شر، الهیات ناتوانی، تثلیث و تجسم منتشر کرده است. او دو کتاب به نام های پایان خدای بی زمان (انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2016) و خدا و احساسات (انتشارات دانشگاه کمبریج، 2020) منتشر کرده است. مولینز در دانشگاه نوتردام، دانشگاه کمبریج، دانشگاه سنت اندروز و دانشگاه ادینبورگ بورسیه های تحقیقاتی و آموزشی برگزار کرده است. هنگامی که در کلام فلسفی شرکت نمی کند، اغلب در یک نمایشگاه فلزی دیده می شود.

کتاب های آر تی مولینز

خدا و عواطف