سمیه صائب نیا

سمیه صائب نیا

سمیه صائب نیا‌ مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل بازاریابی و توسعه و کسب و کار، مولف و محقق مدیریت بازرگانی، عضو پژوهشگران و نخبگان جوان می باشد.

کتاب های سمیه صائب نیا