کیت دوپیراک

کیت دوپیراک

کیت دوپیراک (1975–2018) عاشق پیاده‌روی توله سگش، تماشای بازی بسکتبال پسرانش و متقاعد کردن شوهرش به اشتراک گذاشتن بشقاب پنیر به جای بال بود. او همچنین عاشق نوشتن برای بچه ها بود. کیت معلم، متخصص خواندن و دستیار مشاور منطقه ای پنسیلوانیا غربی SCBWI بود. کتاب های او عبارتند از You're My Boo؛ Twinkle, Twinkle, Little Car; و عجله کن...

کتاب های کیت دوپیراک

زود باش!